מהו ביוגרגיון?

המושג "ביוגרגיון" מציע מבט חדש על הטריטוריה. הוא מאפשר לשלב היבטים חברתיים וכלכליים בהקשר האקולוגי. באופן זה פותח מושג ה- bioregion תחת פרספקטיבות רעיוניות ושיטות שונות, תוך שילוב של הצעות לפיתוח כלכלי העוסק בשימור הסביבה והעלאת איכות חייהן של היישובים המקומיים.

אזור אקולוגי, אזור אקולוגי או אזור ביולוגי, הוא אזור גיאוגרפי גדול יחסית המובחן באופיו הייחודי של המורפולוגיה, הגיאולוגיה, האקלים, האדמות, ההידרולוגיה, החי והצומח שלו. הם בדרך כלל חולקים את אותה תרבות ויש להם אותן בעיות ולכן ניתן להשתמש באותן טכנולוגיות מתאימות ומתחדשות כדי לפתור את הבעיות שלהם.

מומלץ

התחממות כדור הארץ: מה זה, איך זה משפיע עלינו ומה אנחנו יכולים לעשות כדי להפוך אותו
קידוד ביולוגי: מה המשמעות של כל מחלה?
מהם קודים קדושים וכיצד תוכלו להשתמש בהם כדי להגשים את יעדיכם